Akadálymentes változat

Az alábbiakban weboldalunk akadálymentes verzióját tekintheti meg.

A projekt bemutatása

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Tiszai Hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon
Szerződött támogatás összege: 18 111 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00017
A tervezett befejezés: 2022.12.31.

A projekt szükségessége

Az alapkoncepcióként Szolnokon megszületett Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) kezdettől fogva arra fókuszált, hogy ne a folyó döntse el, hol és mekkora területet áraszt el. Egyértelművé vált, hogy az árvízbiztonság növelése kizárólag az árvízcsúcsok vízszintek számottevő csökkentésével valósítható meg, egyrészt az árvízi tározás feltételeinek megteremtésével, másrészt a nagyvízi meder vízszállító kapacitásának javításával, harmadrészt pedig az védművek előírás szerinti kiépítésével. E három tényező együttesen teszi lehetővé a rendkívüli tiszai árhullámok tetőző vízszintjének legalább egy méterrel való csökkentését.
Az árvízvédelmi biztonság egyik legfőbb letéteményese tehát az, hogy a hullámtér biztosítsa az árvizek, a jég, a hordalék és az uszadék károktól mentes levezetését. Másként fogalmazva, a hullámtéri terep- és vegetációs viszonyok, építmények ne veszélyeztessék, hanem segítsék elő a vízlevezetést és az árvízvédelmi létesítmények üzembiztonságát.
E célt szolgálja e projekt a Tisza középső szakaszán, amely Kisköre-Szolnok között az eddiginél szabadabb utat enged a szőke folyónak, azaz gyorsabb, akadálymentes lefolyást biztosít.
A munkálatok során a töltésáthelyezések révén megszüntetik a kritikus folyószűkületeket, elbontják az övzátonyokat, eltávolítják az árvizek levonulását gátló tereptárgyakat, illetve az elburjánzott növényzetet.

A projekt bemutatása

A tíz évet felölelő előkészítő munka és a hatósági engedélyezési eljárások lezárását követően az Európai Unió támogatásával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Konzorciumában megvalósuló projekt közvetve két árvízvédelmi öblözetben 49 települést, közvetlenül pedig 15 települést érint (Besenyszög, Csataszög, Fegyvernek, Kisköre, Kőtelek, Nagykörű, Pély, Szajol, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszasüly, Törökszentmiklós).

Az előkészítés részeként megszületett az EU Élőhelyvédelmi Irányelve előírásainak megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, megtörtént a régészeti feltárás Besenyszög-Doba-Szórópuszta térségében, lezajlottak továbbá a projekt keretében megvalósítandó töltésáthelyezésekhez kapcsolódó területszerzési eljárások, valamint az erdőterületek ideiglenes és végleges igénybevételére irányuló hatósági eljárások.

A hullámtéri rekonstrukció az árvizek levonulását akadályozó terepalakulatok elbontását foglalja magába, de tartalmaz természetvédelmi célokat szolgáló munkálatokat is. Ezek közül kiemelendő a Tisza jobb part 398,45 folyamkilométer környéki Kanyari-csatorna menti depóniák visszabontása, a Pityóka depónia elbontása a Tisza bal part 360,9-361,8 fkm közötti szakaszon, a nyárigáttal védett Csatlói Holt-Tisza természetvédelmi célú vízpótló műtárgyának építése, valamint a pélyi Zsidófoki zsilip rekonstrukciós munkái a Patkós-holtág vízpótlása érdekében.

Az árvízi levezető sáv rendezése a nagyvízi levezető képesség javítása érdekében elvégzendő területrendezési tevékenységeket öleli fel. A projekt keretében történik meg a Tiszaroff-felsőréti nyárigát visszabontása, valamint egy műtárgy felújítása.

Több helyszínen is indokolt az övzátonyok rendezése, így a Tisza bal partján, a kiskörei vasúti híd feletti szakaszon, a Tisza jobb partján, a Kanyari szakaszon, továbbá a Tisza bal partján, a nagykörűi kompátjáró alatti és feletti szakaszokon. Ugyancsak utóbbi körzetben valósul meg egy fontos folyószabályozási beavatkozás, mégpedig a meglévő gumiabroncsos partbiztosítás átépítése.

A projekt egyik legfontosabb része az árvízvédelmi fővédvonalak áthelyezése a kritikus szűkületek megszüntetése érdekében. Ilyen munkálatokat négy helyszínen végez el kivitelező: a Tisza jobb partján, Szórópuszta és Doba között, 3 660 méter hosszan, a Tisza bal partján Szajolnál (360 m), illetve Óballánál (4800 m), továbbá a Tisza jobb partján, Nagykörű közelében (2130 m).

Tervezett munkák:


Partnerek

Kedvezményezett:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: 1/ 225-44-00

www.ovf.hu


Konzorciumi tag:

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Telefon: 56/501-900

www.kotivizig.hu


Kivitelező

„KN-Tisza” Konzorcium

1. KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

5000 Szolnok, Gáz út 1.

Telefon: 56/425-142

www.kotiviepb.hu

2. NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.

1054 Budapest, Alkotmány u. 21. I/1.

Telefon: 30/204-0051

Mérnök:

Tiszahullámtér Mérnök Konzorcium

1. FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnök Zrt.

1138 Budapest, Váci út 140.

Telefon: 1/341-5500

www.fober.hu

2. Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.

Telefon: 1/312-8600

3. VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.

2481 Velence, Vihar u. 10.

Telefon: 1/610-4010


Kapcsolat

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Telefon: 56/501-900

Weboldal:www.kotivizig.hu

E-mail: kotivizig@keiok.hu

Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság © 2018.